Přesun blogu

15. června 2014 v 18:49 | Krvavá Marry
takže blog se přesunuje na novou adresu : http://nadprirozenoavsekolemnej.infoblog.cz/
 

Jak se stát vlkodlakem V.

14. června 2014 v 8:11 | Krvavá Marry |  Vlkodlaci

Vlkodlakem meditací

1) Potřeby: Vaše mysl (:
Koncetrace
víra
praxe
Poznámka :Pokud to budete dosti praktikovat,můžete se v meditovat do vlkodlaka,ale vyžaduje to praxi.
To se nestane na první pokus!Hodně štěstí vám všem!(:
Postup :
První věc,kterou musíte udělat je uvolnit se.Pro tuhle práci se musíte být opravdu uvolněni, aby vám to vyšlo.
Doporučuji vám sedět zády ke zdi,v případě že by ste se chtěli opřít a více se uvolnit.Dále si musíte předsravit své vlčí tělo a sami se jím stát (Zatím ve své mysli).Začněte si představovat že jste vlk a jak se v něj proměňujete.Pokud se dostatečně soustřeďujete a jste dosti tvrdý k čemu by mělo dojít? :
Soustřeďte se na to a pakvaše paže,nebo svaly na nohou se začínají zneklidňovat a to je známka že dochází k proměně.Varuji vás hrozdně to bolí!Ale nesmíte se bát!Bolest je pouze při první proměně.Pozdější tranformace mohou být mírně nepohodlné,nebo budou necitlivé, někdy mohou i dost svědět, ale nebude to tak strašné jako při první proměně.Pokračujte v soustředění a nebojujte proti bolesti.Boj v tomto případě bude spíše ke škodě a k zastavení proměny.A jak to bude vypadat dál ?
Pozor! Vzhledem k tomu, že jste v tomhle ,,noví,, obvykle dochází ke ztrátě paměti a nemůžete ovládat své instikty vlka.Ze začátku můžete být párkrát nebezpeční k ostatním.Proto vám doporučuji zamknout se do svého pokoje.
Pokud se chcete vráti do lidské podoby udělejte to jak na začátku.Uvolněte se a soustřeďte se na svou lidskou podobu.A další možnost je se stulit do klubíčka a jít spát.Druhý den ráno se probudíte ve své lidské podobě i vaše mysl se vrátí ddo tzv. lidské podoby.
Ale pozor: Až budete dost zkušení (kdy se změníte ve vlka pouhým uvolněním a myšlenkou na své vlčí tělo) bude se ve zlosti težší ovládnout.Může se stát že se před někým uprostřed dne proměníte a něco mu uděláte!!

Jak se stát vlkodlakem IV.

14. června 2014 v 8:09 | Krvavá Marry |  Vlkodlaci
 1. Způsob či doba narození - do této skupiny patří názor, že vlkodlakem se stává zejména ten (stát se jím nemusí, ale je to velmi pravděpodobné) kdo se narodí s již vyrostlými zuby, nebo nohama napřed, dále jsou to ještě lidé narození v určitých astrologických momentech (např. za úplňku, 24. prosince). Vlkodlakem se člověk musí stát, pokud pochází ze styku ženy s upírem, nebo vlkem; pokud žena neotěhotněla s upírem (vlkem), ale měla s ním pohlavní styk, je to pouze velmi pravděpodobné. Je třeba si uvědomovat, že vlkodlaci od narození mají možnost proměňovat se i v jiná zvířata, než je vlk (ne ve všechna, ale je jich poměrně značný počet např. medvěd, pes, kočka, kráva)
 2. Zakletí - pokud čeroděj (nikoli čarodějnice) zakleje člověka do vlčí podoby, stává se "hodným" vlkodlakem, který lidem nijak neškodí, naopak jim různě pomáhá v boji s upíry a ostatními vlkodlaky
 3. Přímým stykem - pokousání již existujícím, vypití vlkodlačí moči (někdy stačí jakýkoli styk s touto močí)
 4. Umrlci - umrlec se vlkodlakem stane pokud přes jeho hrob přeběhne kočka, pes, nebo kohout
Způsob jakým se člověk stane vlkodlakem ovlivní i jeho další chování. Pokud se člověk vlkodlakem narodil, byl nutně zlý napadal dobytek i lidi, sál mléko a sesílal na dobytek mor, obrana proti němu byla velmi složitá a prakticky nejjednoduší bylo zlikvidovat ho v jeho lidské podobě.
Zakletí vlkodlaci byli dobří, lidem pomáhali, vysvobozeni mohli být pouze pokud je odklel čaroděj, který je zaklel.
Vlkodlaci, kteří se stali vlkodlaky stykem s vlkodlakem, nebyli nutně zlí, ačkoli zpravidla tomu tak bylo, jejich přeměny byly často poměrně složité a proto se jich šlo zbavit jak v podobě člověčí, tak v podobě vlčí. Ačkoliv nejjednoduší známý způsob proměny spočíval v udělání kotmelce přes kládu.
Umrlci byly zpravidla neškodní, většinou se pouze vraceli domů za svoji ženou, pokud s ní měli dítě, narodilo se bez kostí.
Zajímavostí je, že vlkodlak se za určitých okolností mohl stát vampýrem, zrovna tak dítě vzniklé spojením vlkodlaka a vědmy se stalo bezpodmínečně vampýrem. Další poměrně zajímavým faktem je, že dost často vlkodlaci v lidovém podání splývaly s upíry a existují o nich prakticky stejné historky.
 


Jak se stát vlkodlakem III.

14. června 2014 v 8:06 | Krvavá Marry |  Vlkodlaci
Bylo známo mnoho způsobů, jak se mohl člověk stát vlkodlakem. Některé byly úmyslné, jiné neúmyslné, někdy stačila jen shoda okolností při narození a podobně. Také sami vlkodlaci měli schopnost proměnit ostatní na vlkodlaky. Úmyslně se mohl člověk stát vlkodlakem například takto:
 • potřít se magickou mastí a přehodit přes sebe vlčí kůži
 • tento rituál provést za úplňku
 • tento rituál provést na určitém místě, především na křižovatce cest
 • nosit u sebe nějakou část vyrobenou z vlčí kůže, nejčastěji se jedná o opasek nebo plášť
 • sníst opečené vlčí maso
 • provést jiný magický rituál, ať samostatně nebo ve skupině, při kterém je vyvolán duch vlka případně démon, který má zajistit proměnu
Pověra na kouzelnou mast byla v minulosti velmi rozšířena. Když se člověk touto mastí potřel a přehodil přes sebe vlčí kůži, stal se z něho vzápětí vlkodlak. Někdy byl k proměně potřeba úplněk, jindy zase určité místo. Zvláště křižovatky cest měly v minulosti u lidí silný magický význam. Zde se křižovaly zlé síly. Scházely se tu proto čarodějnice, pohřbívali se zde upíři nebo to bylo místo, kde se bylo možné proměnit ve vlkodlaka. Jindy nebyla mast potřeba, ale bylo třeba mít vždy vlčí kůži či jinou část vlka u sebe nebo nějaký předmět vyrobený z vlčí kůže. Nejčastěji se uvádí opasek a plášť, někdy se jedná o celý oděv. Pokud člověk snědl pečené vlčí maso, mohl získat vlčí vlastnosti a stát se tak silnějším, rychlejším nebo si zbystřit smysly. Někdy to mohlo vézt i k proměně ve vlka. Další magické rituály měly většinou svá pevná pravidla a postupy, které se musely dodržovat, aby se dotyčný stal vlkem. Někdy byla potřeba i větší skupina osob. Kdo se chtěl proměnit, musel pomocí tohoto rituálu vyvolat ducha nějakého vlka, který pak do něho vstoupil nebo se snažil vyvolat démona, který by ho na vlka proměnil.
Vlkodlakem se mohl člověk stát také nechtěně. Především to bylo nakažením od jiného vlkodlaka nebo i jen obyčejného vlka. Byly to tyto způsoby:
 • být pokousán jiným vlkodlakem
 • napít se ze stejného poháru jako vlkodlak v lidské podobě
 • sníst nějakou vlčí část, maso nebo mozek
 • sníst maso ze zvířete zabitého vlkem
 • napít se vody z vlčí stopy nebo na místě, kam chodí pít vlci
 • sníst nějaký kus lidského masa
Pokud přežil člověk napadení vlkodlakem a byl při tom pokousán, vždy se sám proměnil po čase ve vlkodlaka. Někteří vlkodlaci, kteří se zrovna nacházeli v lidské podobě, dokázali nakazit člověka i tím, že mu dali napít ze svého poháru. Další možnost nakažení byla i od obyčejných vlků. Pokud jedl člověk vlčí maso ať už syrové nebo pečené, tak se mohl stát vlkodlakem. Takový účinek na člověka mělo hlavně snězení vlčího mozku. Také napít se vody, kterou pil vlk nebo i jen na stejném místě mohlo vést k proměně. Jistá nákaza hrozila především člověku, který se napil vody ze stopy vlka. Jindy zase stačilo, aby snědl člověk maso ze zvířete zabitého vlkem. Hlavně o ovcích se to říkalo. Nakonec některým jedincům stačilo sníst kus lidského masa a probudilo to v nich vlkodlaka.
Někdy se člověk stal vlkodlakem jako následek prokletí nebo uřknutí. Když měl člověk smůlu, mohl být předurčen stát se vlkodlakem i tím, kolikátý se narodil nebo jak probíhalo jeho narození. Občas stačila i pouhá shoda okolností, místa a času apod. Zde je pár příkladů:
 • očarování čarodějnicí nebo čarodějem
 • narodit se jako sedmý syn
 • narodit se ochlupený, s ostrými špičáky nebo nohama napřed
 • narodit se v prokletém rodu
 • být v životě zlý, krutý a brutální nebo spáchat hrozný zločin
 • být v určitý čas na určitém zlém místě
Když se někdo znelíbil nějaké čarodějnici nebo čaroději, mohlo se mu stát, že byl jimi očarován a aniž by o tom věděl, stal se vlkodlakem. Takový člověk pak byl velice nebezpečný svému okolí i svým blízkým. Někdy člověk musel trpět tímto prokletím kvůli tomu, jak byl za života zlý a špatný nebo i jen kvůli tomu, že takový byl nějaký jeho předek. I jeho syni jsou pak takto postiženi. V Portugalsku a tím pádem i v části Jižní Ameriky, se zase věřilo, že vlkodlakem se stane sedmý syn stejných rodičů. Tato linie nesmí být přerušena ale dcerou. Předpoklad být vlkodlakem měl i ten člověk, který se narodil se srstí, ostrými špičáky, ocasem nebo jinou anomálií. Též člověk, který se narodil nohama napřed měl velkou pravděpodobnost, že se stane vlkodlakem. Stát se vlkodlakem mohl i ten, kdo v určitý čas procházel určitým místem. Například 13.pátek za úplňku projít křižovatkou cest, kde se konal sabat apod.


Jak se stát vlkodlakem II.

14. června 2014 v 8:01 | Krvavá Marry |  Vlkodlaci

1. Kouzlo na proměnu ve vlkodlaka

Potřeby : Noc
Svůj pokoj
Zamknuté dveře
Koncetrace
Představivost
Hlas
Kůži
Nesmí být úplněk

Poznámka : Aby toto kouzlo fungovalo musíte veřit,že to fungovat bude a ještě - nepotřebujete celý měsíc,ale můžete budete-li chtít(:

Postup : 1.Krok
Jděte do svého pokoje a zamkněte dveře.Musíte tam mít dostatek prostoru aby jste si mohly sednout -
židle,postel...Sedněte si tam kde je to pro vás nejvíc pohodlný a odříkávejte tato slova tři hodiny :
,,Dovolte mi , abych byl v kůži vlka.Dovolte mi, proměnu ve vlka,kdykoliv chci.Dej mi kontrolu v mé
vlčí podobě.Nech je ze mě tvor,kterým chcí být, tak to musí být!

Nežádoucí účinky : Bolesti ramen
Bolesti nohou
Rozmazané vidění
Jiné účinky : Vize jsou jasnější
Lepší čich
ostřejší zrak
Varování : Jestli u vás kouzlo zafunguje neni cesty zpět!
2. kouzlo na proměnu ve vlkodlaka
Potřeby :
Jasný hlas
prázdná mysl
noc
úplněk
Postup :
V noci za úplňku mezi 22/24 hodinou jděte ven.Choďte do kruhu a přitom říkejte :
"Ve světle měsíce a naše ostré vytí, jsem dále transformován do mazaných zvířat.
Z kruhu života na evoluci člověka, budu s vlkem za jedno."
Nežádoucí účinkly : bolesti hlavy
zvětšené zuby - špičáky
bolest zad a svalů
bolesti břicha
nekontrolovaná zlost
proměnění na vlkodlaka kdykoliv
Trvá 2-4 týdny ve kterých prožijete všechny dopady.Poté byste byli schopni se proměnit ve vlkodlaka vlastní vůlí.A můžete proměňovat lidi okolo.

Zdroj: http://vlkodlakcarolin.pise.cz/2-jak-se-stat-vlkodlakem.html

Jak se stát vlkodlakem I.

14. června 2014 v 7:24 | Krvavá Marry |  Vlkodlaci
Ritual #1
Nakresli kruh sedm až devět stop v poloměru, u prostřed kterého je roznícený hoří dříví-To dřevo by mělo být topol černý, smrk nebo modřín nikdy jasan. Koření v nějaké železné nádobě, ohřáté nad ohněm, je pak udělané ze směsi některých čtyř nebo pěti z následujících substancí:
Poznámka:Substance spojené s tímto obřadem byly zatajené Werewolfovou stránkou kvůli ublížení\zranění které může být způsobeno získáním a/nebo jejich pozřením.
Jakmile je nádoba umístěná nad ohněm tak, že se směs může vařit, člověk který chtěl vyvolat ducha, který mu (člověku) může poskytnout schopnost proměn do vlka, klečí uvnitř kruhu a vyslovuje úvodní nepřipravenou modlitbu. Pak se uchýlí k zaříkávání\zaklínání.

"Zdar, Zdar, Zdar, velký vlčí duchu, Zdar! (Hail=zdar nebo jiný pozdrav)
O spásu já žádám tebe, mocný stíne.
Uvnitř tohoto kruhu mnou vyrobeným.
Udělej mě Vlkodlakem silným a smělým.
Hrůza podobná mladí a stáří.
Dej mi figuru vysokou a hubenou;
Rychlost losí, drápy medvědí;
Jed hadí, důvtip z liščí;
Kradmost vlčí, sílu býčí;
Čelisti tygří, zuby žraločí;
Oči kočky které vidí ve tmě;
Dej mi schopnost být mrštný jako opice, čichat jako pes;
Plavat jako ryba, a jíst jako vepř.
Spěchej, spěchej, spěchej, osamělý duchu, spěchej!
Zde, bledý a nudný, magické kouzlo vyrábím.
Najdi mě - třes, otřásej.
Zlehka mne ovívej jak já ležím.
A svůj mystický dotek použij.
Dotek použij, a já přísahám že až zemřu,
Až zemřu, budu ti sloužit na věky!
Na věky, v šedých vlků zemi, studené a drsné.
Zaříkávání je ukončeno, pak prosebník políbí třikrát zemi a přistoupí k ohni, sundá železnou nádobu a víří kouř kolem své hlavu, volajíc;
Udělej mě vlkodlakem! Udělej mě xxx-požíračem!
Udělej mě vlkodlakem! Udělej mě xxxxx-požíračem!
Udělej mě vlkodlakem! Udělej mě xxxxx-požíračem!
Toužím po krvi! xxxxx krvi!
Dej mi to!Dej mi to dnes v noci\večer!
Velký vlčí duchu! Dej mi to a srdce, tělo, a duše, Já jsem tvůj!
Stromy začnou šumět a vítr začne sténat a z náhlé temnoty, která vše zakryje zazáří vysoký, válcovitý pilíř-jako přízrak z neznáma, sedm nebo osm stop vysoký. Někdy se to vyvíjí dál, a vezme na sebe tvar vysoké, útlé zrůdy, půl člověk a půl zvíře, šedý a nahý, s velmi dlouhýma nohama a rukama, chodidly a pařáty vlka, ale zahalené ženskými vlasy , které padají okolo jeho holých ramen v žlutých kadeřích. Má vlčí uši a vlčí ústa. Jeho orlí nos a bledé oči jsou tvarované jako lidské, ale oživené s výrazem příliš ďábelsky zlým aby pocházel z něčeho jiného než nadpřirozena. Zřídkakdy promluví, ale buď vypraví ze sebe nějaký neobvyklý zvuk- prodloužené vytí které se zdá pocházet z útrob země, pronikavé, trýznivé skučení, nebo tichý smích pekelné radosti, jakýkoli ze zvuků může být považován za jeho souhlas s laskavostí pro žadatele. Je již nejvíce viditelný pouze na chvíli, a pak zmizí s překvapující náhlostí.Prosebník je teď vlkodlak. Podstoupí svou první proměnu do vlčí formy následujícího večerního západu slunce, jeho lidská podoba pokračuje za svítání; a tak dále, den co den, až do jeho smrti, kdy se může ještě jednou proměnit buď z lidské podoby do vlčí, nebo naopak, jeho mrtvola zůstane v podobě, v kterou se proměnil naposled okamžiku smrti. Pokud vím, ten kdo se promění ve vlkodlaka touto formou, zůstane vlkodlakem navždy.
Ritual #2
O půlnoci kdy je Měsíc v úplňku, udělej na zemi kouzelný kruh (asi sedm stop v průměru je nejvhodnější) a v centru kruhu hořící oheň, na kterém je železná nádoba obsahující půllitru čisté pramenité vody a jakýkoliv sedm z následujících substancí;
Poznámka: Substance spojené s tímto obřadem byly zatajené kvůli možnému ublížení způsobeným jejich získáním a/ nebo požitím.
Zatímco se směs vaří, člověk provádějící rituál leží tváří k zemi před ohněm modlí se k Velkému duchovi z Neznáma, aby mu dal schopnost nočních proměn, do Vlkodlaka. Jeho modlitby nenabudou žádné zvláštní formy, ale jsou zcela bez přípravy; ačkoli k nim obvykle přidá nějaké takovéto známé zaklínadlo jako:
"Přijď, duchu tak mocný! Přijď, duchu tak strašný.
Z domu Vlkodlaka, domu smrti.
Přijď, Dej mi své požehnání! Přijď, půjč mi svůj sluch!
Ó! duchu temnoty! ó! duchu tak smutný!
Přijď, mocný fantome! Přijď, velké neznámo!
Přijď, Já tě prosím; vylez ze svého brlohu.
A tělo i duše bude tvé, Přísahám.
Spěchej, spěchej, spěchej, hrozný duchu, spěchej!
Rychle, rychle, rychle, zjizvený duchu, rychle!
Spěchej, spěchej, spěchej, zlověstný duchu, spěchej!

Pak udělá následující formální prohlášení "Já ( jméno) ti nabízím , Velký duchu z neznáma, tuto noc ( data) své tělo i duši, s podmínkou , že mi dáš, od této noci noc až k hodině mé smrti, sílu noční proměny do vlka. Já tě naléhavě žádám, Já prosím, Já tě vzývám-tebe, jedinečný fantóme temnoty, abys mě učinil Vlkodlakem, Vlkodlakem! A třikrát svým čelem udeří na zem, vstane. Jakmile je směs v nádobě vroucí, ponoří do ní pohár a pokropí obsahem zem, opakuje akci až do doby, kdy pokropí celý vnitřek kruhu. Pak si klekne na zemi blízko k ohni, a nahlas vykřikne.
Přijď, ó! Přijď! a, když bude mít štěstí, přízrak sám se zjeví nad ohněm. Někdy je přízrak nejasný - válcovitý, světélkující, pilíř-jako věc, asi sedm stop vysoký, mající nerozeznatelné rysy: někdy to si osvojí konečný tvar, a objeví se buď jako obludná zahalená figura se smrtelnou kuklou, nebo jako polo-člověk, polo-zvířecí elementární typ . Jakoukoli formu neznámý přijme, je vždy děsivá. Nikdy nemluví, ale signalizuje svůj souhlas natažením ruky, nebo co slouží jako ruka, a pak zmizí. Nikdy nezůstává viditelný více než půl minuty. Jakmile zmizí, prosebník, kdo/který je vždy napůl šílený hrůzou, vyskočí ze země a spěchá domů, nebo kamkoli aby se dostal k dosahu lidí. Ráno, však všechny jeho obavy zmizí; a navečer se vyplíží do lesa, nebo na nějaké stejně opuštěné místo, aby zažil, poprvé, mimořádné pocity proměny do vlka nebo možná, polo-vlka, i.e., bytost půl člověk a půl vlk; stupeň proměny se mění podle místa. Avšak jen na noc, za svítání se zpravidla promění zpět na člověka .
Ritual#3
Ti, kdož by chtěli úspěšně provést tento obřad, musí splňovat jedinou avšak nejdůležitější podmínku.Je nezbytně nutné, aby člověk přející si získat schopnosti lykantropie, to myslel vážně a věřil v ty nadpřirozené síly, které se chystá požádat o laskavosti. Takovýto jedinec se musí odebrat sám k místu vzdálenému od oblíbených míst lidí. Potřebné síly nebývají jen tak někde . V jejich oblibě jsou místa pustá a osamělá, např. pouště, lesy a vrcholky hor. Dané místo, si musí kandidát vybrat v noc, kdy je Měsíc čerstvý a silný. Tehdy musí najít dokonale rovný kus země a na tom o půlnoci musí nakreslit, buď křídou nebo provazem, kruh ne méně než 7 stop v poloměru a uvnitř něj další, kolem stejného středu, kruh o poloměru tři stopy. Pak uprostřed menšího kruhu rozdělat oheň a nad ohništěm železný stojan, na kterým je železná nádoba s vodou. Jakmile se voda začne vařit, musí tam vhodit hrst směsi z nějakých nasledujících substancí:
Poznámka: Substance spojené s tímto obřadem byly zatajeny v důsledku možného ublížení způsobeného jejich získáním a/nebo jejich požitím.
Při opakování následujícího zaklínadla:
"Duchové z hlubin, kteří nikdy nespí, buďte ke mě laskaví.
Duchové z hrobů, bez zachované duše, buďte ke mě laskaví.
Duchové stromů, které rostou na paloucích, buďte ke mě laskaví.
Duchové vzduchu, zkaženého, temného, nepoctivého, buďte ke mě laskaví.
Duchové smrti, která se nehlučně plíží, buďte ke mě laskaví.
Duchové žáru a ohně, zkázo ve své zlobě, buďte ke mě laskaví.
Duchové chladu a ledu, přízraky hříchu a neřesti, buďte ke mě laskaví.
Vlci, upíři, satyry, démoni!
Vyvolení z armády zatracených!
Žádám vás, pošlete za mnou, pošlete za mnou, pošlete za mnou
velký šedý přízrak, ze kterého se lidi třesou!
Třesou, třesou, třesou!
Pojď, pojď, pojď!"
Prosebník si pak sundá svou vestu a košili a namaže své tělo kouzelnou mastí. Pak si kolem pasu připne opasek zhotovený z vlčí kúže a poklekne uvnitř prvního kruhu čekajíc na příchod Neznáma. Když oheň vzplane modrým plamenem a rychle zhasne, Neznámo se chystá dát najevo samo sebe; i když se ve zkutečnosti neobjeví, ale jeho přítomnost je cítit. Duchův příchod může být; na čas hluboké nepřirozené ticho, někdy srážky a rány, naříkání a vřískot, který hlásá jeho příchod. I když zůstává neviditelný, jeho přítomnost je doprovázena pocitem abnormálního chladu a náhlého děsu. Někdy je viditelný jako postava lovce, někdy jako zrůdný částečně člověk a častečně zvíře a někdy je špatně ohraničený a jen částečně hmotný. Povaha ducha je samozřejmě čistě věc dohadu. Je to nějaká zlovolná, nadpřirozená, tvořivá síla, která se podílela velkou měrou na tvorbě naší i dalších planet. Není to Ďábel. Je těžké říct jak dalece. Věří se, že je Neznámo tím mocnější, čím více těch, kdož chtějí získat dar lykantropie, je mu nakloněno; NENÍ to něco jako nejvyšší moc, ale je považováno jen jako obecný duch, duch některých zvláštních divočin nebo lesů.
Co se týče Nového Měsíce, psychické vlivy jsou demonstrovány pozicí planet. Například, při Novu, uprostřed července a spojeného se Saturnem v opozici Jupitera, hrozivé Nadpřirozeno je na zemi viditelné.

Kdo jsou

14. června 2014 v 7:11 | Krvavá Marry |  Vlkodlaci
Vlkodlaci jsou prastará rasa lidí kteří se umí proměňovat ve vlka.Rozlišujeme dva druhy vlkodlaků.Ti kteří se proměňují jen za úplňku v noci a ty kteří se díky své mysli umějí proměnit kdy a kde chtějí.Žijí přbližně 2x déle než normální člověk.(Za předpokladu že se dožije nejmíň 90ti let)Každý vlkodlak je ve své vlčí podobě jiný.Nestane se, že se sejdou dva úplně stejní vlkodlaci.Jako u každých dlaků má i vlkodlak ve své lidské podoě pár schopností.Umí velmi rychle běhat, je mrštný , rychlý , prostě lepší než ostatní lidé.Někdy má však v lidské podobě chuť na syrové maso a má záchvaty vzteku.Když se vlkodlak ve své lidské podobě naštve může se proměnit klidně i ve škole nebo v kině.U první proměny nemá vlkodlak kontrolu nad svým tělem, ale další proměny už ano.U první proměny může být vlkodlak velmi nebezpečný svému okolí.Když však přečká první proměnu a pak někoho zabije tak se nemůže vymlouvat na to, že o tom ani nevěděl, protože o tom věděl a dokonce to i chtěl.Vkodlak také může proměňovat lidi okolo.Když je kousne stannou se jedním z nich.Spekuluje se o tom, že vlkodlaci jsou starší než lidstvo a zvířata.Ale neví se to jistě.Někdo se vlkodlakem stane úmyslně a někdo neúmyslně.Ale každý z nich si na to zvykne a bude se muset naučit s tím žít.

Proč vůbec píšu tenhle blog

10. června 2014 v 13:37 | Krvavá Marry |  Moje názory a svět
Tenhle blog píšu hlavně proto abych se s vámi podělila o některé své nápady,názory a otázky.Nejde mi jen o návštěvnost chci prostě předat dál své názory.Snažím se, aby můj blog vypadal co nejlépe, ale každý má jiný vkus a někomu se bude líbit více a někomu méně.Mrkající
Články budou přibývat pravděpodobně dosti pomalu jelikož teď se musím připravovat na prověrky ze školy.
Budu psát o všem.Někdy připíšu i něco o sobě a zeptám se vás na něco.
Můj blog však bude i o nadpřirozenu a nadpřirozených bytostech.Zabývám se totiž magií.A příští rok nastoupím do školy pro kouzelníky.Kdyby jste se chtěli zeptat tak septejte v komentářích kde vám také odpovím.Pokud jde o osobní záležitost muůžete mi napsat na e-mail kteý tady později zveřejním.Blog jsem, ale především založila proto, že mně prostě baví něco upravovat,psát,kreslit,....zkrátka mně to baví.A to je to hlavní podle mně.Často měním své názory takže když něco napíšu tak to můžu někdy změnit.Hi! I´m Marry

10. května 2014 v 11:32 | Krvavá Marry |  Kontakt na mně
Ahoj!
Chtěla bych se vám představit.Mé jméno je Marie.
Je mi pouhých deset let a jsem tak trochu blázen.Tady vystupuji pod přezdívkou Marry.
Tenhle blog jsem založila protože se chci s vámi podělit o své názory na svět a vyslyšet vaše příběhy.
Kdybyste mi chtěly náhodou napsat do komentářů tykejte mi, prosím a nazývejte mně mojí přezdívkou.
Mým koníčkem je historie,četba a v neposlední řadě i čarování.
Hodně času trávím i zde, na počítači.
Většinou si jen tak surfuju po internetu a hraju hry.
Jsem tak trochu morbidní.
Četla jsem již hodně knížek o Čachtické pání a teď studuji historii trestů smrti.
Také se zajímám o nadpřirozeno a mám podezření, že jsem jedna nadpřirozená bytost, ale nevím to na 100%.
Jsem spíš samotářská a mám jen pár těch nejlepších kamarádek.
Mojí dobrou vlastností je inteligence a mlčenlivost a mojí špatnou vlastností je zavist a touha po tom získat moc a bohatství.
Moje oblíbená kapela je XIII. století.Ta hudba je prostě božská.
A lidi o mně říkají, že jsem něco jako magnet na průšvihy a trapasy.:-D
Někdy plácnu něco vtipnýho a moje sousedka v lavici se tomu začne smát a já nevím o co jde.Ve škole o hodině většinou spím nebo si čtu knihu "Tajnosti popraviště, paměti Pařížských katů."
Ale na vysvědčení mi vycházejí samé jedničky.
Ne, nejsem šprt mám hodně trojek a někdy i čtyřky a pětky, ale to jenom někdy.
A učím se nový jazyk, který mi pomůže se dorozumívat ve škole : Debilštinu :-)
Tak a to by bylo o mně asi všechno.

Kam dál